Adept Solutions
Adept Solutions

Datadrevet BowTie

Styring og kontroll av risiko og sårbarheter

Levende bIlder hjelper å forstå risiko og hva som skal til for å beskytte


Er du ansvarlig for risikostyring eller compliance, og sliter med all mengde dokumenter som begrenser effektiv styring og kontroll?


Ved å uttrykke i gode bilder, evner vi mennesker bedre å kommunisere og dele videre til andre,

som igjen skaper bedre grunnlag for gode beslutninger for hvordan vi skal beskytte våre verdier.

Kunsten er å være i forkant i stedet for etterpåklok.


Visuelle risikobilder uttrykt i BowTie sammen med moderne datadrevet verktøy, gjør trussel- og sårbarhetsbildet levende og mer forståelig, og bidrar til at virksomheten bedre er i stand til å kunne håndtere uønskede hendelser.

CGE RISK Partner