Adept Solutions
Adept Solutions

Visuelle løsninger for bedre risikostyring


Adept Solutions er et norsk selskap lokalisert i Bergen som har utarbeidet OSIP® True Risk Color, som er en digital verktøykasse basert på bow-tie metode for å gjøre risikostyring mer forståelig, kommunikativt og operasjonelt.


Sammen med CGE RISK sin programvare utgjør det en kraftfull pakke for raskere implementering av risikostyring, som dekker alle aspekt ved risikostyring, også i forhold til GRC (Goverance, Risk, Compliance).


Formålet med OSIP® True Risk Color er å reflektere det reelle situasjonsbildet og gjøre risikostyring mer forståelig og kommunikativt, samt understøtte aktive læresløyfer som ofte er fraværende.


OSIP® True Risk Color sammen med programvareløsningen fra CGE, er lett integrerbar mot eksisterende dokumentbaserte styringssystem.


CGE RISK er verdensledende leverandør av risikostyrings-programvare basert på bow-tie metode.

Om Adept Solutions

CGE RISK Partner