Adept Solutions
Adept Solutions

Fast-track verktøykasse

basert på programvare fra CGE RISK

OSIP® True Risk Color InfoSec

Beskyttelse av digitale verdier.


Som følge av vår digitale hverdag og tilhørende trusselbilde øker i kompleksitet, kreves det styring av risiko på en bedre og mer forståelig måte for å gi gode beslutninger i forkant.


OSIP® True Risk Color InfoSec inneholder bibliotek, verktøy og kursmoduler som støtter fleksibel og rask oppbygging av informasjonssikkerhetsstyring ved hjelp av visuell bow-tie metode og moderne programvare.


Verktøykassen inneholder støtte for mer effektiv risikovurdering, risikostyring, revisjon og internkontroll, compliance prosess, kontraktshåndtering av sikkerhetskrav, granskning mv. 


OSIP® True Risk Color InfoSec er lett integrerbar mot eksisterende dokumentorienterte styringssystem. Vi kan bistå med innføring av både metode, informasjonsstruktur og implementering av både programvare og verktøykassen.


OSIP® True Risk Color InfoSec er inspirert av: 


 • OCEG.ORG (GRC)
 • NSM Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
 • ISO International Organization for Standardization
 • PCI Payment Card Industry Data Security Standard
 • CSA Cloud Security Alliance
 • ISF Information Security Forum (krever medlemskap ISF)
 • NIST National Institute of Standards and Technology
 • NOTECS human factors assessment
 • HFACS (granskning/undersøkelser)


Design av BowTie

Bibliotek IKT

 • ISO 27001:2017
 • PCI DSS 3.2.1
 • CSA CIAQ v.301
 • ISF SoGP 7.0.1
 • NSM 2.0
 • Struktur

Dashboard

 • Audit
 • Wiki
 • Compliance
 • Bow-tie diagram
 • Oppfølging tiltak
 • Granskning

Sammen med vår samarbeidspartner

Experis Ciber Cybersikkerhet, har du også tilgang til kurs og workshops.


Vår partner kan også tilby spesialister innen sikkerhetsovervåking, sikkerhetsrådgivning, sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsstesting mv.

Våre kurs/worshop moduler IKT

 • Bow-tie metode (intro, videregående)
 • ROS analyser, risikostyring
 • Audit/internkontroll
 • Granskning
 • Levendegjøring av bow-tie (datadriven)
 • Kontraktsstyring av sikkerhetskrav

CGE RISK Partner